Pojmy a odpovede na často kladené otázky:

V tejto sekcii Vám už čoskor prinesieme vysvetlenie základných pojmov v exekučnom konaní a odpovieme aj na Vaše otázky.

 • Dlžník
 • Dražba
 • Exekúcia
 • Exekučný titul
 • Exekútor
 • Exekútorsky koncipient
 • Námietky proti vykonaniu exekúcie
 • Návrh na odklad exekúcie
 • Návrh na vykonanie exekúcie
 • Oprávený
 • Plná moc / splnomocnenie
 • Povinný / povinná osoba
 • Prikázanie pohľadávky
 • Súd
 • Trovy exekúcie
 • Účastník konania
 • Veriteľ
 • Žaloba