Rady súdneho exekútora

Rady a doporučenia súdneho exekútora pre povinných aj oprávnených

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ).

V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa.

Rady pre oprávnených

 • nevyčkávajte s uplatnením svojej pohľadávky na súde, čím menej času uplynie od splatnosti pohľadávky po exeistenciu vykonateľného exekučného titulu, tým je vyššia pravdepodobnosť jej úplného vymôženia
 • exekúcia nemá nevyhnutne pre vášho dlžníka ( povinného) likvidačný charakter, aj počas exekučného konania je možné po vašom predchádzajúcom súhlase povinnému povoliť splátky
 • starostlivo posúdime majetkové pomery a možnosti povinného uspokojiť Vašu pohľadávku
 • spôsoby exekúcie volíme tak, aby vaša pohľadávka bola čo najpromptnejšie uspokojená a povinný najmenej postihnutý
 • náš exekútorký úrad nevyžaduje preddavky na trovy exekúcie
 • vybavenie nášho exekútorského úradu umožňuje prijať i jednorázovo väčší počet návrhov na vykonanie exekúcie

Rady pre povinných

 • komunikujte so súdnym exekútrom, strkanie hlavy do piesku exekučné konanie zákonite predraží a trovy exekúcie znášate vy
 • vo vačšine prípadov platí čím rýchlejsšie zaplatíte, tým menej zaplatíte, ušetríte na úrokoch a trovách exekúcie
 • nevyhýbajte sa preberaniu poštových zásielok, môžte sa ta pripraviť o možnú obranu v exekučnom konaní
 • vo vyhlásení o svojom majetku uvádzajte pravdivé a úplné informácie, vyhnete sa tak možnému trestnému stíhaniu a pokute
 • zo strany nášho úradu je zaručená profesionálna a zdvorilá komunikácia

V prípade záujmu o ďalšie informácie, kedykoľvek nás kontaktujte tuto.