Vítame Vás na stránkach nášho exekučného úradu.

Aj Vašim aktívnym prístupom prispievate k úspešnému vymoženiu Vašich pohľadávok.

Exekútorsky úrad JUDr. Peter Šimko realizuje svoju činnosť na základe zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).

Našimi klientmi sú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, poisťovne, miestna správa, advokátske kancelárie, banky, obchodné spoločnosti, zahraničné obchodné spoločnosti, fyzické osoby.

Disponujeme najmodernejšou kancelárskou technikou, vrátane softwarového vybavenia. Máme uzatvorenú poistku zo zodpovednosti za škodu pri výkone povolania tak pre súdneho exekútora ako aj pre jeho zamestnancov.

Naša kancelária pri výkone exekučnej činnosti spolupracuje s viacerými realitnými a znaleckými kanceláriami s celoslovenským pokrytím. Pri predajoch hnuteľného majetku máme vytvorenú databázu obchodných spoločností nakupujúcich technológie, všetky druhy dopravných a výrobných prostriedkov, cenných papierov, elektroniky, nábytku a pod.

Máme 6 spoľahlivých a aktívnych zamestnancov a našim klientom pomáhame už takmer 10 rokov. Komunikujeme v slovenčine, angličtine, nemčine a ruštine.