Vítame Vás na stránkach nášho exekučného úradu.

Aj Vašim aktívnym prístupom prispievate k úspešnému vymoženiu Vašich pohľadávok.

Exekútorsky úrad JUDr. Peter Šimko realizuje svoju činnosť na základe zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).