Majetok na predaj

Exekútorský úrad JUDr. Peter Šimko predáva v exekúcii rôzne Biochemické analyzátory (napr. Roche Integra 700, Flexor Junior) a pod. umývačky a iné zariadenia laboratória - vid posudok v prílohe - v prípade záujmu kontaktujte tu.

Ďalší majetok, nehnuteľnosti a hnuteľné veci budeme zverejňovať postupne.

Dražba Bang & Olufsen

Prvé kolo dražby prebehlo. Ceny sa znižujú o 1/3 a termín dražby bude určený na prvý októbrový týždeň 2013.